چـادرِ مـن نـه بـرای نشـان دادن فقـر در سریـال هـای کشـورم است … نـه لبـاس متهمـان ِ دادگـاه و زنـدان هـا … چـادر مـن تـاج بنـدگـی مـن است … سنـد زهـرایی بـودنـم را امضــا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
4 پست
دی 93
7 پست