چــــادرتـــــــ . .

- رنگ چادرت رنگ عظمت وابهت است. ← آیا نمیبینی که رنگ پرده خانه خدا مشکی

است  ؟؟؟؟؟

رنگ چادرت رنگ آرامش است .←آسمان در شب زیباست و آرامش دهنده ...

-رنگ چادرت رنگ اقتدار است.←به همین دلیل در ورزشگاه های رزمی بالاترین درجه

کمربند مشکی ست.....

-گوهری باش ولی در صدف و پوشیده..

-حجاب خار است اما خاری است به چشم بیگانه و هر گلی که خار نداشته باشد زود

چیده و نابود میشود ..

 

-مشکی یعنی شیک بودن .← به همین دلیل لباس های مجلسی شیک مشکی اند و

گاهی اوقات کت و شلوار دامادی ...

 

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید