حراج چشم های بیــــگـانـــه . . .

اسم بی عفتی اتـــــ را گذاشته ای آزادی یواشکی

برای خودت جولان میدهی دختر بی حجابـــــ و فکر میکنی همه ی دختران

عفیف این سرزمین ساکتند تا تو نشان عفت و حیای مارا مسخرهـ کنی

نه…یادت باشد مقتدای ما خامنه ای استو الگوی ما علی خلیلی

بخواهی چـــــادرخـــاکی مادرمان را با بی عفتی ات مسخره کنی ما ساکت

نمینشینیم. . . .

 


/ 0 نظر / 23 بازدید