به دنیا که آمدم،از تاریخ کشورم جدایم کردند...

گفتند : آریآیی نیستی،چون زرتشتی نیستی!

سالها گذشت و من آریآیی شدم..

چون به گفته امیرالمومنین عمل کردم

مراقب گفتارت بآش..گفتآر نیک

مراقب افکارت باش..پندآر نیک

مراقب اعمالت باش..کردآر نیک

به خداوندی خدا قسم هرکه مسلمآن تر است...

آریآیی تر است!/ 0 نظر / 11 بازدید