به افتـــخــــار تمام ملکه های سرزمینم....

 چارلز دانشجوی انگلیسی با طعنه به دوست و همکلاسی ایرانی اش
 
 همایون میگه:

چرا خانوماتون نمیتونن با مردا دست بدن یا لمسشون کنن  !؟؟

یعنی مردای ایرانی اینقدر کارنامه خرابی دارند و خودشون رو نمیتونن

کنترل کنن؟؟

همایون لبخندی میزنه و میگه :

ملکه انگلستان میتونه با هر مردی دست بده ؟ و هر مردی می تونه

ملکه انگلستان رو لمس کنه؟!

 

چارلز با عصبانیت می گه :

نه!

مگه ملکه فرد عادیه ؟!!

فقط افراد خاصی می تونن با ایشون دست بدن و در رابطه باشن!!!

 

همایون هم بی درنگ می گه :

 

خانوم های ایرونی همشون ملکه هستن!!!

/ 0 نظر / 26 بازدید