بی حجابی یعنی....؟

بی حجابی یعنی باکلاسی؟پس ما داریم در داشتن کلاس با حیوونا

رقابت میکنیم؟

 

بی حجابی یعنی تمدن؟! پس حیوونا از ما متمدن تر هستن؟


جهت اطلاع اونی که گفت :بی حجابی یعنی آزادی


بی حجابی عین اسارته


اونقدر اسیر هوس و چشم بیمار و خواسته ی کثیف این و اون بشی

که خودتو و ارزش خودتو فراموش کنی!


اونقدر اسیر میشی که تا خودتو مترسک نکنی پاتو از خونه بیرون

نمیذاری


باز جهت اطلاع اونی که گفت “مهم اینه که دل پاک باشه!

 

 

از کوزه همان برون تراود که در اوست!
/ 0 نظر / 19 بازدید